PHOTO GAME

SPĒLES NOTEIKUMI (LV)

 

 • Spēle sastāv no foto un video uzdevumiem. Lai izpildītu uzdevumus, jāvadās pēc rakstveida uzdevumiem un slepenajā kastē dotajiem pavedieniem.
 • Maksimālais punktu skaits par spēli: 18 punkti.
 • Visu uzdevumu mērķis ir izveidot fotogrāfiju vai video, atbilstoši uzdevumu nosacījumiem.
 • Maksimālais punktu skaits par uzdevumu tiek piešķirts tad, ja ir atsūtīta fotogrāfija vai video, kas pilnībā atbilst visiem uzdevuma nosacījumiem.
 • Visas fotogrāfijas un uzdevumi ir jāsūta vienam un tam pašas komandas pārstāvim uz numuru +371 22000845, izmantojot aplikāciju “Whatsapp”.
 • Uzdevumi ir jāizpilda laikā no plkst.15.00 līdz 16.20. Uzdevumi, kas tiks iesūtīti pēc plkst.16.20, netiks pieņemti.
 • Lai izpildītu uzdevumus, komandai ir jāizmanto kāds no attālinātas video saziņas veidiem un jāsadarbojas.
 • Pirmais ir obligāti jāizpilda uzdevums SIT-REP. Pārējos uzdevumus var pildīt sajauktā secībā.
 • Fotogrāfijās un video ir obligāti jābūt redzamiem tikai komandas pārstāvjiem.
 • Uzvar komanda, kura ieguvusi augstāko vērtējumu.

 

RULES (ENG)

 

 • The game consists of video and photo tasks. Make use of the hints and given instructions in the box to complete the tasks.
 • Maximum earning points in the game are 18.
 • Each task is to produce a photo or a video, according to the instructions.
 • The given task will earn maximum points only if the submitted material complies with all given instructions.
 • All submissions must be sent by one team member only to the Whatsapp number +371 22000845.
 • All tasks must be completed during time period from 15:00 till 16:20. Materials submitted outside the time period will be disregarded.
 • Coordinate your tasks with other team members using the remote communications means at your disposal.
 • The first task shall be the SIT-REP! The order in which you complete the rest of the tasks is irrelevant.
 • All photos or videos should portray or involve members of your team only!
 • Please, note, that there are objects in your box that may not have any relevance or use, and are placed there only to confuse you.
 • The team with most earned points shall win the game!

 

 

SOĻI (LV)

 

 • Izdomājiet komandas nosaukumu! Pirms uzdevumu uzsākšanas – vienam komandas pārstāvim jānosūta komandas nosaukums uz numuru +371 22000845, izmantojot aplikāciju “Whatsapp”.
 • Pirms pārējo uzdevumu pildīšanas, obligāti kā pirmo izpildiet uzdevumu SIT – PREP!
 • Iesūtot katra nākamā uzdevuma fotogrāfiju vai video, obligāti pirms katras fotogrāfijas vai video norādiet attiecīgā uzdevuma nosaukumu! Ja netiks norādīts uzdevuma nosaukums, punkti netiks piešķirti.

 

 

STEPS (ENG)

 

 • Pick a name for your team! One of your team should send that name to Whatsapp +371 22000845.
 • Before any other task, please, complete the SIT-REP as first!
 • Along with each submitted photo or video, please, put the name of the task as well! We will disregard those submitted without the task name.

 

 

ZVANS RIEKSTIEM (LV)

 

Ja komanda nespēj atrisināt kādu uzdevumu, tā drīkst (no tā paša numura, no kura tiek iesūtītas atbildes) zvanīt CIETIE RIEKSTI (+371 22000845) un saņemt pavedienu par konkrēto uzdevumu. Neatkarīgi no tā, vai pavediens ir vai nav palīdzējis komandai, par uzdevuma izpildi komandai tiek uz pusi samazināts maksimālais iegūstamais punktu skaits.

 

 

 

CALL NUTS (ENG)

 

Should you encounter difficulties to understand or to complete a task, you may use a hint line (+371 22000845) to help you with the task. You would halve your points earned for the task in that occasion.

 

UZDEVUMI (TASKS):

SIT – REP

MĀKSLINIEKS (ARTIST)

ARTŪRA TRIKS (ARTŪR’S TRICK)

MAGEBIT SAPULCE (MAGEBIT MEETING)

EMOJI

MAGEBIT GLEZNO (MAGEBIT PAINTS)

MAGEBIT MAINA STILU (MAGEBIT CHANHING STYLE)

MAGEBIT PARTY

SLEPENĀ ANNA (SECRET ANNA)

REKLĀMAS PAUZE (COMMERCIAL BREAK)

TIKTOK

MAGEBIT IR RAIBI (MAGEBIT ASTRAY)

MAGEBIT DZIED (MAGEBIT SINGS)

ROTAĻLIETU STĀSTS: MAGEBIT (TOY STORY: MAGEBIT)

SPOGULĪT, SPOGULĪT (MIRROR ON THE WALL)

EIROVĪZIJAS DZIESMU KONKURSS (EUROVISION SONG CONTEST)

MAGEBIT MODE (MAGEBIT FASHION)

SOLI PA SOLIM (STEP BY STEP)

ATPAKAĻ UZ NOTEIKUMIEM (BACK TO RULES)