SLEPENAIS KODS

Vienam no komandas biedriem PIECU SEKUNŽU laikā precīzi, bez kļūdām un izteiksmīgi ir jānolasa (video) šie teikumi:


TEDIS DITAI DATUS DOTU, TĀ TOS TŪLĪT DUBULTOTU. DĪTRIHS DIKTĒ DATĒDAMS TĀDUS DATUS DATORAM.