ŠUVĒJS (TAILOR)

ŠUVĒJS

Visai komandai jādod norādes komandas kapteinim, kā rūpīgi piešūt pogu pie dzeltenās vestes. Komandas kapteinim, savukārt, jāizveido fotogrāfija, kurā redzama rūpīgi piešūta poga pie vestes.

 

TAILOR

Team members should help the team captain with advice on how to sow a button to the yellow vest. The captain then must make a photo with the result!

 

2 punkti / 2 points

 

UZDEVUMI (TASKS):

SIT – REP

MĀKSLINIEKS (ARTIST)

SLEPENAIS KODS (SECRET CODE)

TAS IR TIKAI LAIKA JAUTĀJUMS (IT IS ONLY A MATTER OF TIME)

MUZIKĀLĀS STATUJAS (MUSICAL FIGURES)

LASI STARP RINDĀM (READ BETWEEN THE LINES)

REKLĀMAS PAUZE (COMMERCIAL BREAK)

TIKTOK

VĪRU DARBS (MAN’S JOB)

TU KĀ ROKA, ES TAVS CIMDIŅŠ (FITS LIKE A GLOVE)

ZOOM

KOLEKCIONĀRS (COLLECTOR)

GROUNDSKEEPER WILLIE

ŠUVĒJS (TAILOR)

ATPŪTNIEKS (VACATIONER)