SIT – REP

SIT – REP

Komandas kapteinim ir jāizveido video, kurā redzams, ka ir ievēroti spēles noteikumi, un slepenā kaste ir neatvērta spēles sākumā. Video jābūt redzamai neatvērtai, nebojātai kastei, un komandas kapteinim ir izteiksmīgi jāizkliedz frāze: “CIETIE RIEKSTI”.

 

Mīnuss 4 punkti - ja uzdevums netiek iesūtīts, vai tiek konstatēts, ka kaste ir bijusi bojāta (atvērta) līdz spēles sākumam.

 

SIT – REP

 

Your team captain must make a video showing the box intact and unopened as per instructions. In this video the team captain must show the box unopened and shout out an articulate phrase “CIETIE RIEKSTI”!

 

Four (4) points shall be taken away from your team, if the box in the video appears to be damaged or pre-opened! The same if the task is not completed.

 

4 punkti / 4 points

 

UZDEVUMI (TASKS):

SIT – REP

MĀKSLINIEKS (ARTIST)

SLEPENAIS KODS (SECRET CODE)

TAS IR TIKAI LAIKA JAUTĀJUMS (IT IS ONLY A MATTER OF TIME)

MUZIKĀLĀS STATUJAS (MUSICAL FIGURES)

LASI STARP RINDĀM (READ BETWEEN THE LINES)

REKLĀMAS PAUZE (COMMERCIAL BREAK)

TIKTOK

VĪRU DARBS (MAN’S JOB)

TU KĀ ROKA, ES TAVS CIMDIŅŠ (FITS LIKE A GLOVE)

ZOOM

KOLEKCIONĀRS (COLLECTOR)

GROUNDSKEEPER WILLIE

ŠUVĒJS (TAILOR)

ATPŪTNIEKS (VACATIONER)