MUZIKĀLĀS STATUJAS (MUSICAL FIGURES)

MUZIKĀLĀS STATUJAS

Sākot skanēt video mūzikai, visi aktīvi dejojiet atbilstoši dzirdamajai dziesmai!

Kad video mūzika apklust, sastingstiet kādā pozā! Kad atsāk skanēt – turpiniet dejot!

Izveidojiet video ierakstu, kurā redzama visa komanda vienlaicīgi izpildot uzdevumu un aktīvi dejojot!

 

MUSICAL FIGURES

All of you start dancing along with the music in the video! Freeze as you are, when music stops! Make a video where all of you are seen dancing and freezing to the music.

 

4 punkti / 4 points

 

 

UZDEVUMI (TASKS):

SIT – REP

MĀKSLINIEKS (ARTIST)

SLEPENAIS KODS (SECRET CODE)

TAS IR TIKAI LAIKA JAUTĀJUMS (IT IS ONLY A MATTER OF TIME)

MUZIKĀLĀS STATUJAS (MUSICAL FIGURES)

LASI STARP RINDĀM (READ BETWEEN THE LINES)

REKLĀMAS PAUZE (COMMERCIAL BREAK)

TIKTOK

VĪRU DARBS (MAN’S JOB)

TU KĀ ROKA, ES TAVS CIMDIŅŠ (FITS LIKE A GLOVE)

ZOOM

KOLEKCIONĀRS (COLLECTOR)

GROUNDSKEEPER WILLIE

ŠUVĒJS (TAILOR)

ATPŪTNIEKS (VACATIONER)