PARAUGS

SPĒLES NOTEIKUMI (LV)

 

 • Spēle sastāv no foto un video uzdevumiem. Lai izpildītu uzdevumus, jāvadās pēc rakstveida uzdevumiem un slepenajā kastē dotajiem pavedieniem.
 • Maksimālais punktu skaits par spēli: XXXX
 • Visu uzdevumu mērķis ir izveidot fotogrāfiju vai video, atbilstoši uzdevumu nosacījumiem.
 • Maksimālais punktu skaits par uzdevumu tiek piešķirts tad, ja ir atsūtīta fotogrāfija vai video, kas pilnībā atbilst visiem uzdevuma nosacījumiem.
 • Visas fotogrāfijas un uzdevumi ir jāsūta vienam un tam pašas komandas pārstāvim uz numuru +371 22000845, izmantojot aplikāciju “Whatsapp”.
 • Uzdevumi ir jāizpilda laikā no plkst.14.00 līdz 14.50. Uzdevumi, kas tiks iesūtīti pēc plkst.14.50, netiks pieņemti.
 • Lai izpildītu uzdevumus, komandai ir jāizmanto kāds no attālinātas video saziņas veidiem un jāsadarbojas.
 • Pirmais ir obligāti jāizpilda uzdevums SIT-REP. Pārējos uzdevumus var pildīt sajauktā secībā.
 • Fotogrāfijās un video ir obligāti jābūt redzamiem tikai komandas pārstāvjiem.
 • Ievērojiet! Visus uzdevumus nepagūsiet izpildīt, tāpēc primāri izvēlieties sev tīkamākos un, jūsuprāt, ātrāk izpildāmākos.
 • Uzvar komanda, kura ieguvusi augstāko vērtējumu.

 

 

SOLI PA SOLIM (LV)

 

 • Izdomājiet komandas nosaukumu! Pirms uzdevumu uzsākšanas – vienam komandas pārstāvim jānosūta komandas nosaukums uz numuru +371 22000845, izmantojot aplikāciju “Whatsapp”.
 • Pirms pārējo uzdevumu pildīšanas, obligāti kā pirmo izpildiet uzdevumu SIT – PREP!
 • Iesūtot katra nākamā uzdevuma fotogrāfiju vai video, obligāti pirms katras fotogrāfijas vai video norādiet attiecīgā uzdevuma nosaukumu! Ja netiks norādīts uzdevuma nosaukums, punkti netiks piešķirti.

 

 

ZVANS RIEKSTIEM (LV)

 

Ja komanda nespēj atrisināt kādu uzdevumu, tā drīkst (no tā paša numura, no kura tiek iesūtītas atbildes) zvanīt CIETIE RIEKSTI (+371 22000845) un saņemt pavedienu par konkrēto uzdevumu. Neatkarīgi no tā, vai pavediens ir vai nav palīdzējis komandai, par uzdevuma izpildi komandai tiek uz pusi samazināts maksimālais iegūstamais punktu skaits.

 

 

UZDEVUMI:

TAS IR TIKAI LAIKA JAUTĀJUMS

SLEPENAIS KODS

MUZIKĀLĀS STATUJAS